Polityka Prywatności

W Vizum Lab Sp. z o.o. (Vizum Lab) szanujemy Twoje prawo do prywatności. W tym miejscu znajdziesz informacje w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane o użytkownikach.

Wszystkie usługi i produkty Vizum Lab są regulowane niniejszą Polityką Prywatności – korzystając lub uzyskując dostęp do świadczonych przez nas usług i produktów, wyrażasz zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych na poniższych zasadach.

Prosimy nie instalować ani nie korzystać z usług, jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności.

Vizum Lab Sp. z o.o. jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Vizum Lab Sp. o.o. ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez Vizum Lab Sp. o.o. skontaktuj się z nami.

Jakie informacje są gromadzone i wykorzystywane przez Vizum Lab?

Ogólne informacje

Zbieramy dane wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP, cookies) lub urządzeniach mobilnych są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami i świadczonymi usługami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Gromadzimy również dane techniczne dotyczące urządzeń wykorzystywanych przez użytkowników (np. producent, model) w celu zapewnienia poprawnego działania naszych usług na wielu urządzeniach.

Dane lokalizacyjne

Vizum Lab może zbierać i przetwarzać dane o lokalizacji w celu świadczenia usług i reklam związanych z lokalizacją. Na przykład niektóre funkcjonalności naszych usług lub oferty naszych klientów i partnerów mogą być dostępne tylko w dedykowanych lokalizacjach i określonym czasie. Dane o lokalizacji są przetwarzane i przechowywane tylko przez okres potrzebny do świadczenia usług związanych z lokalizacją. Vizum Lab może korzystać z danych pochodzących z wielu źródeł i dostępnych technologii lokalizacyjnych, między innymi z: GPS, Wi-Fi, mikronadajników Bluetooth.

Vizum Lab wykorzystuje dane lokalizacyjne do prowadzenia własnej analityki i umożliwienia analizy przez osoby trzecie. Używamy informacji analitycznych do wspierania analizy i operacji biznesowych, rozwoju produktu i usług, udoskonalania produktów i usług, personalizowania treści, reklamy i rekomendacji. Vizum Lab może uzupełnić swoje dane danymi otrzymanymi od osób trzecich w związku z badaniami lub usługami demograficznymi, reklamowymi, rynkowymi i innymi, takimi jak Google Analytics w celach wskazanych powyżej. Więcej informacji na temat usługi Google Analytics i jej usług można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/.

Dane osobowe

Korzystanie z naszych produktów lub usług (np. ankiety, zgłoszenia) wymagać może zebrania danych osobowych niezbędnych do wykonywania czynności związanych z prawidłową ich obsługą. Wszelkie dane osobowe dla Twojego bezpieczeństwa będą przetwarzane w formie zanonimizowanej.

Dane osobowe mogą być ujawniane osobom trzecim, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem i niniejszą Polityką Prywatności.

Przechowywanie danych i weryfikacja ich poprawności

Vizum Lab przechowuje zgromadzone dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że wymagany jest dłuższy okres ich przechowywania wynikający z obowiązującego prawa. Po tym okresie usuwamy wszystkie wspomniane wcześniej dane będące w naszym posiadaniu w rozsądnym czasie przy zachowaniu odpowiednich technologii.

W razie konieczności zastrzegamy sobie prawo zachowania wybranych danych, aby rozwiązywać spory lub egzekwować zawarte umowy. Vizum Lab nie sprawdza poprawności danych osobowych przekazanych nam przez użytkowników naszych usług i produktów.

Prywatność dzieci

Nie zezwalamy osobom poniżej 13 roku życia na zarejestrowanie się do jakiejkolwiek usługi lub zakupu produktów i nie zbieramy danych osobowych osób poniżej 13 roku życia. Jeśli w jakiś sposób wejdziemy w posiadanie danych osób poniżej 13 roku życia, podejmiemy stosowne kroki do ich usunięcia z naszych rejestrów.

W jaki sposób chronione są informacje?

Vizum Lab postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami branżowymi i zapewnia odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić bezpieczeństwo, integralność i prywatność posiadanych informacji.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa może być konieczne wykorzystanie szyfrowanego połączenia SSL.

Wszelkie hasła są przechowywane w systemie w formie zaszyfrowanej i nie posiadamy możliwości ich odczytu.

Jurysdykcja, prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

Wszystkie dane chronimy zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Każdy użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych. W przypadku, gdyby użytkownik uznał powyższe rozwiązania za niewystarczające, może zwrócić się do nas pisemnie na adres poczty elektronicznej: help@vizuminfo.com

Aktualizacja polityki prywatności

Nowe wersje polityki prywatności będą umieszczane na stronie www.vizuminfo.com wraz z datą ostatniej aktualizacji.

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 15.05.2017.roku. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w dniu 24.05.2018.roku.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial